skip to Main Content

Wat kan life-science voor je onderneming betekenen?

We leven in een technologisch vergevorderde wereld. Dat zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Sterker nog: qua technologische vooruitgang leven we in de meest bijzondere periode ooit. Tegenwoordig wordt er in de technologische wetenschap ook veel aandacht aan life science besteed. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor nauwkeurige vertalingen. Dit wordt een life-science vertaling genoemd. Maar wat kan dit fenomeen voor je onderneming betekenen? Daar lees je in dit artikel meer over.

Betere marketing voor internationale bedrijven

De meeste bedrijven profileren zich tegenwoordig op internet voor een internationaal publiek. De meeste mensen spreken uiteraard geen Nederlands en je content moet dan ook goed vertaald worden. Anders krijg je al snel te maken met reputatieschade of desinteresse. Een goede vertaling is nooit letterlijk. Elke taal heeft immers nuances. Marketingtechnisch is het handig om een goed verhaal naar voren te brengen en met een life-science vertaling is dit mogelijk.

In bepaalde branches zijn duidelijke vertalingen noodzakelijk

Bij een life-science vertaling wordt de focus op kwaliteit en niet op kwantiteit gelegd. In sommige sectoren zijn goede vertalingen noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van gebruiksaanwijzingen van medicijnen. Door een slechte vertaling kan een gebruiker bepaalde teksten foutief interpreteren en dat kan zelfs grote gevolgen voor iemand zijn leven hebben. Om die reden is de medische sector begrijpelijkerwijs ook streng gereguleerd. Maar ook in andere sectoren zijn goede vertalingen zeer relevant. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die gevaarlijke producten verkopen.

Betere communicatie met je klanten

Voor ondernemers is het belangrijk om goed met klanten te communiceren. Dit geldt zeker voor bedrijven die actief zijn binnen de zorg. Wil je bijvoorbeeld een product voor een ziekenhuis op de markt brengen? Dan heb je vaak een goede vertaling nodig, want anders kan het product in andere landen zelfs afgewezen worden. Elk land kent namelijk weer andere wetten en regels.

Voorkom juridische problemen

Ben je van plan om producten in meerdere landen te lanceren? Dan moet je bij veel producten een handleiding in de juiste taal afleveren. In de handleiding moeten niet alleen instructies staan, maar tegelijkertijd ook specifieke teksten die voorkomen dat je te maken krijgt met juridische problemen. Een foutje in de vertaling kan je dan al duur komen te staan.

Conclusie

Een goede life-science vertaling kan veel betekenen voor ondernemers die internationaal actief zijn. Het is goed voor de profilering van je bedrijf, je voorkomt juridische problemen en daarnaast heeft een goede vertaling nog veel andere voordelen.

Back To Top