skip to Main Content
Participatiewet

Wie krijgt ondersteuning onder de participatiewet? Ontdek het nu!

De Participatiewet is ontworpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van werk. Maar wie komt in aanmerking voor ondersteuning onder deze wet? In deze blog duiken we dieper in de belangrijkste aspecten van de Participatiewet en hoe je ondersteuning kunt aanvragen. Bovendien bespreken we de plichten en rechten van werkgevers en waar je terecht kunt voor meer informatie.

Wat is de Participatiewet en wat zijn de belangrijkste doelen?

De Participatiewet, ingevoerd in 2015, heeft als doel om iedereen met arbeidsvermogen te laten participeren op de arbeidsmarkt. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. De kern van de Participatiewet is om mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben, aan een baan te helpen. Hierbij ligt de nadruk op het benutten van de mogelijkheden van iedereen en het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

Wie komt in aanmerking voor ondersteuning onder de Participatiewet?

Onder de Participatiewet kunnen verschillende groepen mensen ondersteuning krijgen, waaronder:

 1. Personen met een arbeidsbeperking: Mensen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.
 2. Jongeren met een arbeidsbeperking: Jongeren die de Wajong-uitkering ontvangen en in staat zijn om te werken.
 3. Langdurig werklozen: Personen die al lange tijd werkloos zijn en moeite hebben om weer aan het werk te komen.

Hoe vraag je ondersteuning aan onder de Participatiewet?

Het aanvragen van ondersteuning onder de Participatiewet kan een complex proces lijken, maar het kan eenvoudig worden gemaakt met de juiste stappen:

 1. Neem contact op met de gemeente: De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Neem contact op met jouw lokale gemeente om je situatie uit te leggen en een afspraak te maken.
 2. Voorbereiding op het gesprek: Verzamel alle benodigde documenten, zoals medische verklaringen of andere relevante informatie die jouw situatie verduidelijkt.
 3. Het gesprek met een consulent: Tijdens dit gesprek wordt jouw situatie beoordeeld en worden de mogelijkheden voor ondersteuning besproken. Dit kan variëren van hulp bij het zoeken naar werk tot aangepaste werkplekken.
 4. Plan opstellen: Samen met de consulent stel je een plan op dat jouw route naar werk beschrijft. Dit plan bevat concrete stappen en doelen.

Wat zijn de plichten en rechten van werkgevers onder de Participatiewet?

Werkgevers spelen een cruciale rol in de uitvoering van de Participatiewet. Hier zijn enkele van hun plichten en rechten:

Plichten:

 1. Werkplekken bieden: Werkgevers worden aangemoedigd om banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking.
 2. Aanpassingen faciliteren: Werkgevers moeten, indien nodig, aanpassingen doen aan de werkplek om het werk toegankelijk te maken.
 3. Samenwerken met gemeenten: Werkgevers moeten samenwerken met gemeenten om geschikte kandidaten te vinden en hen te ondersteunen.

Rechten:

 1. Loonkostenvoordeel: Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor subsidies en premiekortingen wanneer zij mensen uit de doelgroep van de Participatiewet in dienst nemen.
 2. Ondersteuning: Werkgevers kunnen ondersteuning krijgen van gemeenten en organisaties zoals Stimulansz om hen te helpen bij het naleven van de wet en het ondersteunen van werknemers.

Waar kun je terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie over de Participatiewet en hoe je ondersteuning kunt aanvragen, kun je terecht bij Stimulansz. Stimulansz biedt uitgebreide informatie en begeleiding voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Bezoek hun website voor meer details en om in contact te komen met een consulent.

Back To Top