skip to Main Content

Risico op vallen boven en onder de 2,5 meter

In een risico-inventarisatie en -evaluatie wordt bij werken op hoogte het risico om te vallen altijd meegenomen. Wanneer werknemers op meer dan 2,5 meter hoogte werken, maar ook wanneer het om minder dan 2,5 meter gaat. Onder de 2,5 meter is er bijvoorbeeld valgevaar bij werkzaamheden op verkeerswegen of in de buurt van een bassin met chemische stoffen. Voor dit soort situaties is het voor een werkgever verplicht om valbeveiliging toe te passen. Welke soorten valbeveiliging zijn er en wanneer is persoonlijke valbeveiliging nodig op de werkplek, zoals valbeveiligingharnassen?

Algemene maatregelen voor valbeveiliging

De grens van 2,5 meter lijkt erg laag. Uit analyse van gegevens over vallen blijkt echter dat mensen vanaf deze hoogte een groter risico hebben op ernstig letsel en op overlijden. Een werkgever moet daarom afhankelijk van de specifieke situatie bijvoorbeeld zorgen voor:

Leuningen en hekken als barrière

Een steiger of werkplek moet veilig zijn. Op een dak, platform of ander oppervlak op hoogte breng je daarom met leuningen een fysieke grens aan tussen de werknemer en de diepte. Daarnaast moeten ook openingen in vloeren en wanden beveiligd zijn.

Valbeveiliging voor gereedschap

Ook vallende objecten vormen soms een gevaar. Hiervoor zijn netten onder de werkplek en koorden waarmee je gereedschap vastmaakt aan een vast punt of werknemer een oplossing.

Een reddingssysteem

Een reddingssysteem en bijbehorende training voor werknemers zorgen ervoor dat een persoon die toch valt zo snel mogelijk en veilig wordt geholpen.

Valbeveiligingharnassen met een of meer ankerpunten

Bij allerlei specifieke werkomstandigheden is collectieve valbeveiliging niet voldoende en zijn veiligheidsharnassen met een vanglijn verplicht. Het gaat hier om een persoonlijk beveiligingsmiddel dat het hele lichaam omsluit en dat één tot vijf bevestigingspunten heeft. De keuze voor het juiste harnas hangt onder meer af van het type dak waarop het personeel werkt en of het gaat om licht hellende, horizontale of verticale werksituaties. Bij verticale werkzaamheden aan een elektriciteitsmast is bijvoorbeeld een veiligheidsharnas met vier bevestigingspunten nodig.

De juiste valbeveiliging voor elke situatie

Bij de keuze voor een veiligheidsharnas is het van belang of medewerkers het harnas incidenteel, vaak of intensief gebruiken. Ook is het verplicht om het harnas regelmatig te controleren. Zo wordt duidelijk of er beschadigingen of slijtage zijn ontstaan. Aangezien valbeveiliging meestal maatwerk betreft, is het verstandig om gebruik te maken van de diensten van een specialist die een deskundig advies geeft, zoals Safety One Solutions. Dit bedrijf heeft gecertificeerde oplossingen voor veilig werken op hoogte, zodat je valbeveiliging helemaal op orde is.

 

Back To Top