skip to Main Content

Wat is een rechtspersoon?

  • Blog

Als je je bezighoudt met het starten van een bedrijf in Nederland, is het belangrijk om te begrijpen wat een rechtspersoon is. Het begrijpen van deze term zal je helpen bij het kiezen van de juiste bedrijfsstructuur voor uw onderneming. In deze blog kijken we naar wat is een rechtspersoon, de verschillende soorten rechtspersonen en hun kenmerken.

Wat is een rechtspersoon?

Een rechtspersoon is een organisatie of entiteit die het vermogen heeft om zelfstandig contracten af te sluiten, eigendommen te bezitten en juridische procedures aan te spannen. Het kan bijvoorbeeld een bedrijf, een stichting of een vereniging zijn. Een rechtspersoon wordt gezien als een afzonderlijk persoon van zijn eigenaren of oprichters en heeft daardoor een eigen juridische status.

Voordelen van een rechtspersoon

Het hebben van een rechtspersoon biedt verschillende voordelen, waaronder:

  • Een rechtspersoon kan contracten afsluiten en eigendommen bezitten zonder dat de eigenaren hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn.
  • Het is gemakkelijker om investeerders aan te trekken omdat zij meer vertrouwen hebben in de stabiliteit en continuïteit van een rechtspersoon.
  • Een rechtspersoon heeft een eigen juridische status en kan daardoor zelf juridische procedures aanspannen of aangeklaagd worden.

Verschillende soorten rechtspersonen

Er zijn verschillende soorten rechtspersonen in Nederland. Hieronder worden de meest voorkomende behandeld:

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is de eenvoudigste vorm van een rechtspersoon. Het is een onderneming die eigendom is van één persoon. De eigenaar is volledig verantwoordelijk voor de activiteiten en schulden van het bedrijf en kan daarom ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Vennootschap onder firma (VOF)

Een VOF is een onderneming die eigendom is van twee of meer personen. De vennoten zijn samen verantwoordlijk voor de activiteiten en schulden van de VOF en kunnen daarom persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Er is geen minimumkapitaal vereist om een VOF op te richten.

Besloten vennootschap (BV)

Een BV is een onderneming met een eigen juridische status en aandeelhouders. Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen en de aandeelhouders zijn eigenaren van de BV. De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de BV, maar zijn alleen aansprakelijk voor hun eigen inbreng. Er is een minimumkapitaal van € 0,01 vereist om een BV op te richten.

Naamloze vennootschap (NV)

Een NV is vergelijkbaar met een BV, maar heeft een hoger minimumkapitaal van € 45.000. Een NV is ook verplicht om een raad van commissarissen te hebben en aandelen uit te geven aan het publiek.

Stichting

Een stichting is een non-profitorganisatie die is opgericht om een bepaald doel te bereiken. Een stichting heeft geen eigenaars of aandeelhouders, maar wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur is niet persoonlijk aansprakelijk voor de activiteiten van de stichting, maar kan wel civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Vereniging

Een vereniging is een organisatie die is opgericht om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals sporten, cultuur of goede doelen. Een vereniging heeft leden en een bestuur. Het bestuur is niet persoonlijk aansprakelijk voor de activiteiten van de vereniging, maar kan wel civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

wat is een rechtspersoon

Oprichting van een rechtspersoon

De oprichting van een rechtspersoon verschilt per soort rechtspersoon. Hieronder worden de belangrijkste stappen besproken:

Eenmanszaak

Voor het starten van een eenmanszaak is geen specifieke oprichtingsprocedure vereist. De eigenaar moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en een BTW-nummer aanvragen als de omzet hoger is dan € 20.000 per jaar.

Vennootschap onder firma (VOF)

Het oprichten van een VOF vereist geen notariële akte, maar het is wel aan te raden om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. De vennoten moeten zich inschrijven bij de KvK en een BTW-nummer aanvragen als de omzet hoger is dan € 20.000 per jaar.

Besloten vennootschap (BV)

Voor het oprichten van een BV is een notariële akte vereist. De notaris stelt de akte op en verzorgt de inschrijving bij de KvK. Daarna moet er een bankrekening worden geopend en moet het startkapitaal worden gestort.

Naamloze vennootschap (NV)

Voor het oprichten van een NV is ook een notariële akte vereist. Daarnaast moet er een bankrekening worden geopend en moet het startkapitaal worden gestort. De NV moet ook worden ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de beurs als er aandelen worden uitgegeven aan het publiek.

Stichting

Het oprichten van een stichting vereist geen notariële akte, maar het is wel aan te raden om statuten op te stellen. De stichting moet worden ingeschreven bij de KvK en een ANBI-status aanvragen als de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling wordt beschouwd.

Vereniging

Het oprichten van een vereniging vereist geen notariële akte, maar het is wel aan te raden om statuten op te stellen. De vereniging moet worden ingeschreven bij de KvK.

Wat is een rechtspersoon?

Een rechtspersoon is een juridische entiteit die zelfstandig rechten en plichten heeft en aansprakelijk kan worden gesteld voor haar eigen activiteiten en schulden. Er zijn verschillende soorten rechtspersonen, waaronder de eenmanszaak, VOF, BV, NV, stichting en vereniging. Elke soort rechtspersoon heeft zijn eigen kenmerken en oprichtingsprocedures. Het is belangrijk om de juiste rechtsvorm te kiezen bij het starten van een onderneming of non-profitorganisatie.

 

Lees ook over wat doet een internist.

Back To Top