skip to Main Content

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Het verschil tussen bruto en netto

Het begrip “bruto” en “netto” komen vaak voor in het bedrijfsleven. Ze geven de totale inkomsten of winst van een bedrijf voor belastingen, respectievelijk. Maar wat is nu precies de verschil tussen deze twee begrippen?

Wat is bruto?

Als je je salaris uitbetaald krijgt, is het belangrijk om te weten wat bruto en netto betekent. Het bedrag dat in je loonstrook staat vermeld is altijd bruto. Je brutosalaris is het bedrag dat je verdient voordat er belastingen en sociale premies vanaf worden gehaald. Het verschil tussen bruto en netto is dus de som van alle belastingen en sociale premies die je moet betalen. In Nederland bedraagt ​​deze som ongeveer 40%. Dit betekent dus dat je netto salaris ongeveer 60% van je brutosalaris is. De percentages hangen altijd af van hoeveel je netto verdient.

Wat is netto?

Netto is het bedrag dat je na aftrek van alle belastingen en sociale premies ontvangt. Het is dus het bedrag dat je echt in handen krijgt.

Hoe wordt bruto berekend?

Bruto is het bedrag dat je uitbetaald krijgt voor je werk, inclusief alle eventuele toeslagen of extra vergoedingen. Het netto bedrag is het bruto bedrag minus de belastingen. De bruto winst is dus het totale bedrag dat een bedrijf verdient, inclusief alle inkomsten en uitgaven.

Hoe wordt netto berekend?

In Nederland wordt je loon bruto uitbetaald. Dit houdt in dat er geen belasting of sociale premies van je loon afgaan. Je netto-loon is daarom altijd minder dan je bruto-loon. Het verschil tussen je bruto- en netto-loon wordt berekend door de Belastingdienst. De netto winst is de bruto winst minus alle belastingen en kosten.

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

  • Bruto is het bedrag dat je verdient, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Netto is wat je na aftrek van de belastingen en sociale premies op je bankrekening krijgt.
  • De hoogte van je bruto salaris bepaalt hoeveel belastingen je moet betalen. Hoe meer je verdient, hoe meer je betaalt.
  • Met een nettosalaris weet je precies wat er op je bankrekening staat en hoef je geen rekening te houden met belastingen of sociale premies.

Waarom wordt netto gebruikt?

De term ‘netto’ wordt vaak gebruikt in de financiële wereld, omdat dit een duidelijker beeld geeft van wat er echt beschikbaar is. Wanneer we alleen naar het bruto budget kijken, zien we namelijk niet hoeveel er precies uitgegeven wordt. Dit kan ervoor zorgen dat er onrealistische verwachtingen ontstaan.

Waarom wordt bruto gebruikt?

In Nederland is bruto het bedrag dat je verdient voor een bepaalde periode, inclusief vakantiegeld en andere toeslagen. Het bruto-inkomen wordt berekend door alle inkomsten van een werknemer te tellen en daar de eventuele aftrekbare kosten van af te trekken.

Het grootste verschil tussen bruto en netto is dat bij bruto geen rekening wordt gehouden met de belasting die je betaalt. Bij netto is dat wel het geval: het is het bedrag dat je uiteindelijk in je pocket houdt na alle belastingen zijn afgedragen. Dit kan dus aanzienlijk lager zijn dan het brutobedrag.

Hoe kan je het verschil onthouden?

Veel mensen halen bruto en netto door elkaar. Daarom is het heel handig om het verschil door middel van een ezelsbruggetje te onthouden. Denk bij netto aan dat je NET nog wat geld overhoudt, na alle belastingen. Zo vergeet je het verschil nooit meer.

Conclusie

Er zit dus een groot verschil tussen bruto en netto. Het bruto salaris is het bedrag dat je verdient voor een bepaalde functie, terwijl het netto salaris het bedrag is dat je uiteindelijk in handen krijgt na aftrek van alle belastingen. Als je gaat solliciteren, is het belangrijk om te weten welk salaris je daadwerkelijk kunt verwachten te ontvangen.

Back To Top