skip to Main Content
Wat Is Loonheffing

Wat is loonheffing?

  • Blog

Als werknemer in Nederland wordt er elke maand een bepaald bedrag van je bruto salaris afgehouden voor belastingen en sociale premies. Deze afdracht van belastingen en premies wordt de loonheffing genoemd. Het is belangrijk om te begrijpen wat loonheffing is en hoe het werkt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij het ontvangen van je salaris en bij het doen van je belastingaangifte.

In deze blog bespreken we de basisprincipes van loonheffing. Van wat het is, hoe het wordt berekend en waarom het belangrijk is. We zullen ook enkele veelgestelde vragen beantwoorden over dit onderwerp.

Wat is loonheffing?

Het is een voorheffing op de belasting die je verschuldigd bent over je loon. Het is een verplichte afdracht die wordt ingehouden door je werkgever op je bruto loon. Het gaat om de belasting die verschuldigd is over het inkomen uit tegenwoordige arbeid, inclusief vakantiegeld, bonussen en andere extra’s.

Hoe wordt loonheffing berekend?

De hoogte wordt berekend aan de hand van de tabel bijzondere beloningen van de Belastingdienst. Deze tabel is gebaseerd op het tarief voor de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen. De tabel is afhankelijk van het totale loon en de bijzondere beloningen die je in dat jaar ontvangt.

Het bedrag dat je uiteindelijk betaalt aan loonheffing wordt bepaald door de hoogte van je bruto loon, je persoonlijke situatie en eventuele aftrekposten. Hierbij kun je denken aan de heffingskortingen waar je recht op hebt, zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting.

Waarom is loonheffing belangrijk?

Loonheffing is belangrijk omdat het een verplichte afdracht is die ervoor zorgt dat je belastingplichtig bent en dat je meebetaalt aan de collectieve voorzieningen in Nederland. Dit geldt bijvoorbeeld voor de sociale zekerheid, zoals de AOW, de WW en de Zorgverzekeringswet.

Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen hoe loonheffing werkt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij het ontvangen van je salaris en bij het doen van je belastingaangifte. Als je begrijpt hoe je loonstrookje in elkaar zit en hoeveel belasting je betaalt, kun je ook beter plannen en budgetteren.

Wat zijn de verschillende soorten?

Er zijn verschillende soorten heffingen die kunnen worden ingehouden op je bruto loon. Dit zijn onder andere:

  • Loonbelasting: dit is de belasting die wordt ingehouden op je loon.
  • Premies volksverzekeringen: dit zijn de premies voor de AOW, Anw en de Wlz.
  • Werknemersverzekeringen: dit zijn de premies voor de WW, de ZW en de WIA.
  • Bijdrage Zorgverzekeringswet: dit is een bijdrage voor de basisverzekering.

Wat is het verschil tussen loonheffing en inkomstenbelasting?

Loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Het is de belasting die wordt ingehouden op je loon en die je verschuldigd bent over je inkomen uit tegenwoordige arbeid. De inkomstenbelasting is de belasting die je uiteindelijk betaalt over je totale inkomen, inclusief eventuele aftrekposten.

Hoe wordt de heffing toegepast op vakantiegeld en andere extra’s?

Vakantiegeld en andere extra’s worden belast tegen een hoger tarief dan je normale loon. Dit wordt de tabel bijzondere beloningen genoemd. Hierdoor betaal je meer belasting over deze extra’s dan over je normale loon.

wat is loonheffing

Hoe werkt de heffingskorting bij loonheffing?

De heffingskorting is een korting op de te betalen belasting. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting. Bij de berekening van de loonheffing wordt er rekening gehouden met de heffingskortingen waar je recht op hebt.

Wat zijn de gevolgen van te veel of te weinig loonheffing?

Als er te veel loonheffing wordt ingehouden, krijg je bij je belastingaangifte geld terug van de Belastingdienst. Als er te weinig loonheffing wordt ingehouden, moet je bijbetalen bij je belastingaangifte.

Hoe kan ik mijn loonstrookje begrijpen?

Op je loonstrookje staat onder andere vermeld wat je bruto loon is, welke loon

heffingen er worden ingehouden, welke heffingskortingen worden toegepast en wat je netto loon is. Het is belangrijk om je loonstrookje te begrijpen, zodat je kunt controleren of alles klopt en of er geen fouten zijn gemaakt.

Hoe kan ik zelf de hoogte van mijn loonheffing berekenen?

Je kunt zelf de hoogte van je loonheffing berekenen met behulp van de rekentool op de website van de Belastingdienst. Hierbij heb je wel je jaarinkomen en je persoonlijke situatie nodig, zoals je leeftijd, of je een partner hebt en of je kinderen hebt.

Alles over de loonheffing

Loonheffing is een belangrijk onderdeel van je salaris en je belastingplicht in Nederland. Het is daarom belangrijk om goed te begrijpen hoe de heffing werkt en wat de verschillende soorten loonheffingen en heffingskortingen zijn. Zo kun je niet alleen beter plannen en budgetteren, maar ook voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan bij het ontvangen van je salaris en bij het doen van je belastingaangifte.

Lees ook over een wat is bic.

Back To Top