skip to Main Content
Wat Is Rente

Wat is Rente? Hier lees je er alles over

Als je een lening afsluit of een spaarrekening opent komt je het altijd tegen: rente. Maar wat is rente eigenlijk en hoe komt het tot stand. In deze blog gaan we dieper in op deze vragen en leggen we alles uit.

Wat is rente?

Het is een kleine vergoeding die je betaalt of ontvangt als je geld leent of uitleent. Dit is een percentage van het geleende bedrag dat boven op de oorspronkelijke som wordt betaald. Het is dus de prijs die je betaalt voor het lenen van geld. Je kan het ook zien als een vergoeding die je krijgt voor het uitlenen van geld.

Het komt vaak voor bij banken met leningen of spaarrekeningen.

Soorten

Er zijn verschillende soorten rente. Elke soort heeft eigen kenmerken en wordt toegepast op zijn eigen financiële product.

Variabele rente

De variabele soort kan stijgen of dalen. De stijgingen of dalingen zijn afhankelijk van de marktrente. Deze soort wordt vaak gebruikt bij leningen en spaarrekeningen.

Vaste rente

De vaste soort staat vast gedurende de duur van de lening of spaarrekening. Dit betekent dat je gedurende deze periode hetzelfde percentage betaalt of ontvangt.

Leningen

Bij het afsluiten van een lening betaal je rente over het geleende bedrag. Dit bedrag wordt in termijnen terugbetaald, inclusief de extra rentekosten.

Spaarrekeningen

Als je geld op een spaarrekening zet, ontvang je rente boven op het gespaarde bedrag. Dit bedrag wordt periodiek bijgeschreven op je rekening. Dit werkt hetzelfde als rendement. Lees ook over wat is rendement in onze andere blog.

Hypotheekrente

Bij het afsluiten van een hypotheek betaal je rente over het geleende bedrag. De hypotheekrente kan variabel of vast zijn.

Hoe bereken je rente?

Het wordt meestal berekend op jaarbasis. Dit betekent dat het rentepercentage wordt berekend over het geleende of uitgeleende bedrag per jaar. Er zijn verschillende manieren het te berekenen:

Rente op jaarbasis

Deze vorm houdt de rente die wordt berekend over een jaar in. Dit wordt vaak gebruikt bij het vergelijken van rentetarieven, zoals bij spaarrekeningen of leningen. Het is een percentage van het geleende of gespaarde bedrag. Bijvoorbeeld 5% op jaarbasis.

Samengestelde rente

Bij deze vorm wordt rente over rente berekend. Dit betekent dat het rentepercentage niet alleen wordt berekend over het oorspronkelijke bedrag. Dit wordt ook berekent over de opgebouwde rente. Hierdoor groeit het bedrag sneller.

wat is rente

Dagrente

Bij sommige financiële producten, zoals een doorlopend krediet, wordt rente berekend op dag basis. Het percentage wordt dan berekend over het bedrag dat op dat moment is uitgeleend of geleend.

Wie bepaalt de rentestand?

De rentestand wordt bepaald door de centrale bank van een land. Dit zijn de Europese Centrale Bank in Europa en de Federal Reserve in de VS. Deze banken kunnen de rentetarieven verhogen of verlagen. Dit doen ze om de economie te stimuleren of te vertragen.

Bij de economie is er namelijk sprake van schommeling. In tijden dat het goed gaat willen economen juist dat deze periode langer duurt. In mindere tijden is juist het doel om dit zo snel mogelijk voorbij te laten gaan. De banken streven naar een economie met zo min mogelijk schommeling.

De rentestand heeft invloed op verschillende aspecten van de economie. Voorbeelden hiervan zijn het sparen en lenen van geld, de aandelenmarkt en de waarde van de munteenheid. Bedrijven en individuen kunnen dus sterk worden beïnvloed door de rentestand. Ze moeten hier dus goed rekening mee houden bij hun financiële beslissingen.

Invloed op je financiën

De rentestand heeft een grote invloed op je persoonlijke financiën. Het kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben.

Positieve invloed

Als je spaart, kan rente ervoor zorgen dat je geld groeit. Ook als je belegt, kan het een positieve invloed hebben op je rendement.

Negatieve invloed

Als je leent, moet je rente betalen. Dit kan ervoor zorgen dat je uiteindelijk meer betaalt dan het oorspronkelijke bedrag. Ook kan een hogere percentage zorgen dat je minder kunt lenen of dat je maandlasten hoger zijn.

Invloed op hypotheek

Bij het afsluiten van een hypotheek is de hoogte van de rente van groot belang. Een hoger percentage zorgt namelijk voor hogere maandlasten. Ook kan een verandering in het rentepercentage ervoor zorgen dat je hypotheeklasten stijgen of dalen.

Tips om te besparen op rente

Er zijn verschillende manieren om te besparen. Hieronder vind je een wat slimme tips:

  • Vergelijk verschillende aanbieders voordat je een lening afsluit of een spaarrekening opent.
  • Los extra af op je lening om de totale rentekosten te verminderen.
  • Kies voor een kortere looptijd bij het afsluiten van een lening, dit kan de totale rentekosten verlagen.
  • Profiteer van gunstige rentetarieven door bijvoorbeeld over te stappen naar een andere bank.

Alles over de inkomsten- of kostenbron

Rente is een belangrijk onderdeel van ons financiële systeem. Het kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor je persoonlijke financiën. Het is daarom belangrijk om goed te begrijpen hoe het werkt en welke soorten er zijn.

Lees ook over wat is een positioneringsmatrix en waar is het handig voor.

Back To Top