skip to Main Content

Wat zijn stakeholders?

  • Blog

Bij het runnen van een bedrijf of het uitvoeren van een project zijn er vele partijen betrokken. Een belangrijk aspect is het identificeren van de belanghebbende en het bepalen van hun belangen. We bespreken wat zijn stakeholders en waarom ze belangrijk zijn. Ook kijken we naar hoe je er het best met hen kan omgaan.

Wat zijn stakeholders?

Het zijn individuen of groepen die direct of indirect worden beïnvloed door de acties van een organisatie. Dit kunnen onder andere werknemers, klanten, leveranciers, investeerders, de overheid en de samenleving als geheel zijn.

Interne en externe stakeholders

Deze betrokkene kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: interne en externe. Interne zijn degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie, zoals werknemers en managers. Extern zijn niet direct bij de organisatie zijn betrokken, maar door activiteiten beïnvloeden ze het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn klanten, leveranciers en investeerders.

Belangen

Elke stakeholder heeft zijn eigen belangen en verwachtingen van de organisatie.

-Werknemers willen bijvoorbeeld een goed salaris en arbeidsomstandigheden.

-Investeerders op zoek zijn naar rendement op hun investering. Het is aan de organisatie om deze belangen te identificeren en te proberen deze te behartigen.

-Klanten hebben ook invloed op de onderneming en vallen dus ook onder deze groep.

Hierbij is het belangrijk om een balans te vinden tussen de belangen van de verschillende betrokkene.

Waarom zijn stakeholders belangrijk?

Ze zijn belangrijk omdat zij direct of indirect worden beïnvloed door de activiteiten van de organisatie. Hun belangen bekijken en hier rekening mee te houden, kan de organisatie verbeteren en haar doelstellingen behalen. Het negeren van deze belangen kan leiden tot negatieve gevolgen, zoals verlies van vertrouwen en imago schade. Het gevolg hiervan kan zijn verminderde klantloyaliteit en uiteindelijk tot omzetverlies.

Wat zijn de voor- en nadelen

Stakeholders brengen zowel voordelen als nadelen voor een organisatie. We bespreken hieronder diverse voordelen en nadelen.

Voordelen

1.    Betere besluitvorming:

Door rekening te houden met de belangen en behoeften van de betrokkene wordt de besluitvorming beter. Dit geldt voor het belang van mensen in en om de onderneming.

2.    Verbeterde reputatie:

Luisteren naar betrokkene kan een organisatie haar reputatie verbeteren en haar merkwaarde vergroten.

3.    Innovatie:

Stakeholders kunnen waardevolle input leveren die kan leiden tot innovatie en verbetering van producten, diensten of processen.

4.    Duurzame relaties:

Een duurzame relaties met stakeholders zorgt voor een stabiele basis voor de organisatie. Zo kunnen makkelijk loyale klanten en partners behouden worden.

Nadelen

1.    Conflicterende belangen:

De belangen van verschillende stakeholders kunnen conflicteren. Dit kan leiden tot uitdagingen bij het vinden van een balans tussen de verschillende belangen.

2.    Kosten:

Het betrekken van stakeholders en voldoen aan hun eisen kan leiden tot extra kosten voor de organisatie.

3.    Tijd:

Het betrekken van stakeholders kost tijd en geld. Dit kan leiden tot vertragingen in de uitvoering van plannen.

4.    Verlies van focus:

Teveel rekening houden met belangen van stakeholders gaat meestal ten kosten van de focus. Hierdoor lopen de kernactiviteiten moeizamer en wordt de realisatie van haar doelen lastiger.

wat zijn stakeholders

Hoe kunt u omgaan met stakeholders?

Omgaan met deze betrokkene kan een uitdaging zijn omdat verschillende belangen kunnen conflicteren met die van anderen. Hieronder volgen enkele tips voor het omgaan met stakeholders:

Identificeer uw stakeholders

Eerst moet je een lijst maken van alle mensen die betrokken zijn bij uw organisatie of project. Identificeer hun belangen en verwachtingen en probeer deze te begrijpen.

Prioriteer uw stakeholders

Na het identificeren is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Welke belanghebbende zijn het meest belangrijk voor uw organisatie of project? Het is belangrijk om hun belangen te begrijpen omdat je zo de verwachting van hen kunt vervullen.

Verbindt ze met het resultaat

Hiermee zorg je dat ze meer inbreng krijgen in jouw bv. Ook kan je leren van hun beeld op je bedrijf. Ook kan het zorgen voor meer kansen omdat andere meningen meer informatie binnenbrengen. Als de betrokkene verbonden met het resultaat kunnen ze mogelijk met nieuwe inzicht komen.

Stakeholders helpen jouw bedrijf

Stakeholders zijn individuen of groepen die direct of indirect worden beïnvloed door de activiteiten van een organisatie. Het is belangrijk voor organisaties om hun te identificeren en hun belangen en verwachtingen te begrijpen. Door te luisteren naar stakeholders kan een organisatie haar reputatie verbeteren en haar doelstellingen behalen.

Back To Top