skip to Main Content

Werken op hoogte: hoe doe je dit zo veilig mogelijk?

Het is bekend dat een belangrijk deel van de ernstige arbeidsongelukken ontstaat door valpartijen. Veiligheid staat tijdens werkzaamheden op hoogte dus voorop. Dat betekent dat de werkplek op hoogte door een werkgever of opdrachtgever zo ingericht moet zijn dat deze de veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk beschermt. Hoe kan je ervoor zorgen dat je werknemers comfortabel werken en tegelijkertijd optimaal beschermd zijn tegen vallen?

Collectieve valbeveiliging

We weten allemaal dat een val van een keukentrap al grote gevolgen kan hebben. Het is duidelijk dat werknemers die op een dak of steiger werken helemaal een groot risico lopen, aangezien een val vanaf een hoogte van meer dan tweeënhalve meter vaker fataal is. Een eigenaar of aannemer die mensen op hoogte laat werken is aansprakelijk bij val-incidenten en moet zorgen voor voorzieningen die het personeel als groep beschermen. Denk aan borstwering bij de dakrand of een vangnet. Welke valbeveiligingsproducten precies nodig zijn, hangt af van de werksituatie en de werkduur. Met het gebruik van hoogwaardig leuningwerk en verplaatsbare hekwerken als collectieve bescherming voorkom je veel risico’s op vallen.

valbeveiliging

Individuele bescherming die het lichaam niet te veel belast

Als er onvoldoende algemene beschermingsmiddelen aanwezig zijn op de werkplek op het dak, dan heeft elke werknemer individuele beveiliging nodig. Dit kan door middel van een gordel met een lijn, die je op een aanlijnvoorziening aanhaakt. Voor mensen die vlak bij de dakrand moeten werken zijn er valstopsystemen, die garanderen dat degene die valt niet op de grond terechtkomt, maar tussen het dak en de grond blijft hangen. Het systeem moet hierbij de krachten die op het lichaam afkomen verdelen. Ook de vallijn moet aan hoge normen voldoen en mag niet afbreken op een scherpe rand.

Voorkom incidenten met slimme systemen

Gelukkig is in Nederland het aantal ernstige arbeidsongelukken de laatste tientallen jaren afgenomen. Helaas zijn er toch nog wel eens val-incidenten, die vaak te maken hebben met het ontbreken van een aanlijnvoorziening. Met de nieuwste individuele dakankers en systemen die dakankers met elkaar verbinden is het voor een opdrachtgever tegenwoordig steeds makkelijker om snel voor een goede veiligheid te zorgen. Zonder dat een ingewikkelde manier van bevestiging van de dakankers nodig is. Een valbeveiligingsshop die betrouwbare producten met een slim ontwerp biedt, is Safety One Solutions. Met de veiligheidsharnassen, lijnsystemen en onderdelen laat je je werknemers zonder zorgen in alle sectoren veilig op hoogte werken.

Back To Top